Uw adviseur èn installateur voor een rendabele investering in energiebesparingsproducten

trias energietechniek

Het gebruik van fossiele brandstof is eindig en grondstoffen worden schaars. Daar komt bij dat de CO2 uitstoot (broeikaseffct) in de gebouwde omgeving teruggedrongen dient te worden. De noodzaak om energiezuinig te bouwen neemt toe mede door de stijgende energieprijzen. Een zeer belangrijk wordend aspect is dat bedrijven mede worden beoordeeld op hun duurzaamheidsprestaties. Bedrijven die als eerste de veranderende rollen implementeren versterken de reputatie van het bedrijf en winnen competitief voordeel. Tevens levert het waardevast vastgoed op met een duurzaam rendement en verdienen uw investeringen in duurzaamheid zichzelf ruim terug.

Uiteraard zijn kosten en opbrengsten van te nemen maatregelen leidend in uw beleidsbeslissing. Wij openen voor u de weg in de te nemen stappen tot het verkrijgen van een helder inzicht in deze kosten en opbrengsten waarin verwerkt de te behalen fiscale voordelen en mogelijke subsidies.